Breaking News

Sabtu, 19 Januari 2013

Download Syarah Kitab"Panduan Amal Sehari Semalam"

Syarah kitab ini di bawakan oleh ustadz Abu Ihsan Al Atsary...
kajian ini rutin setiap hari jum'at ba'da sholat maghrib di mesjid Al Amin jalan Prof HM Yamin Medan
Ibadah adalah tujuan hidup seorang muslim, hal itulah yang dijelaskan dalam Al-Qur’anul Kariim:
“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat 51:56)
Muslim yang terbaik adalah muslim yang tak melewatkan satu detikpun dalam hidupnya kecuali untuk beribadah kepada Allah, tanpa ia harus meninggalkan dan melalaikan perkara kehidupan dunia yang ia hidup di dalamnya. Karena Ibadah yang kita maksud di sini adalah Ibadah yang pernah dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (yaitu): “Sebutan untuk segala sesuatu yang dicintai Allah dan di ridhai-Nya dari perkataan dan perbuatan yang lahir (nampak) maupun yang bathin (tersembunyi).
Lalu bagaimana kiat dan cara mengisi hari-hari kita? Amalan apa sajakah yang harus kita lakukan? Semenjak pagi hari menyapa sampai gelapnya malam menerpa… Buku ini… adalah panduan amal shalih sehari semalam, yang akan menuntun Anda memaknai tiap detik hidup anda dengan ibadah kepada Allah, tak ada waktu Anda yang terbuang dengan percuma, sehingga Anda dapat menjadi pribadi yang pernah dikagumi oleh Rasulullah ` (dalam sabdanya): “Sungguh menakjubkan urusan yang ada pada diri seorang mu’min, karena seluruh perkaranya adalah kebaikan…(HR. Muslim)”  
Muqoddimah Kitab "Panduan Amal Sehari Semalam"
Muqoddimah 1
Muqoddimah 2

bab "Keutamaan dan adab berdo'a"
Keutamaan dan adab berdo'a
5 sebab tertolaknya do'a

bab "Sunnah bangun tidur dan sholat sunnah fajar"
Sunnah bangun tidur
Sunnah bangun tidur dan sholat sunnah fajar

bab "Adab masuk dan keluar WC" 
Adab masuk dan keluar WC

bab "Wudhu'"
Ringkasan tata cara wudhu'
Menyempurnakan wudhu'
Mendahulukan bagian kanan dalm berwudhu'
3X basuhan dalam berwudhu'

bab "Sholat"
Sholat
Keutamaan Sholat
Keutamaan dan adab sholat
Keutamaan dan adab sholat

bab "Adab Masuk Dan Keluar Masjid"
Adab masuk dan keluar masjid

bab "Adab Masuk Dan Keluar Rumah"
Adab Masuk Dan Keluar Rumah

bab "Adab Adzan Dan Iqamah"
Adab Adzan Dan Iqamah

bab "Adab berpakaian dan bersandal"
Adab berpakaian dan bersandal

bab "Larangan isbal dalam berpakaian"
Larangan isbal dalam berpakaian

bab "Adab makan dan minum"
Adab makan dan minum

bab "Keutamaan membaca al qur'an"
Keutamaan membaca Al quran

bab "Kewajiban menjaga lisan"
Kewajiban menjaga lisan
Petaka lisan

bab  "Sikap Mukmin Menghadapi Musibah"
sesi 1
sesi 2
sesi 3

bab  "Adab Berkomunikasi" 
disini

bab  "Sunnah Tidur"
sesi 1
sesi 2
sesi 3
sesi 4
sesi 5
sesi 7

bab "Qiyamul Lail"
sesi 1
Insya Allah akan berlanjut.......

materi tambahan....!!
Sunnah Qoilullah
Wajibnya Memasang Sutroh
Syarah Dzikir Pagi dan Petang
Keutamaan Sholat Subuh Berjama'ah


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tolong komentarnya berhubungan dengan artikel yang ada. Komentar yang mengarah ke tindakan spam akan di hapus atau terjaring secara otomatis oleh spam filter.

Designed By